Danh sách phân lớp sinh viên đại học chính quy Khóa 45 (Tuyển sinh 2021)_Cập nhật đến 17h00 ngày 15.09.2021

Trường Đại học Luật thông báo danh sách sinh viên các lớp đại học chính quy Khoá 45 cập nhật đến 17h00 ngày 15.09.2021, chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm.
Sinh viên nếu đã hoàn thành thủ tục mà chưa có lớp liên hệ Văn phòng Tuyển sinh và Truyền thông: 0234.3946.997 hoặc 0934.757511 để được hỗ trợ.