Danh sách phân lớp sinh viên đại học chính quy Khóa 45 (Xét điểm thi TN THPT 2021)_Cập nhật đến 17h00 ngày 05.10.2021

Trường Đại học Luật thông báo danh sách sinh viên các lớp đại học chính quy Khoá 45 (Xét điểm thi TN THPT 2021) cập nhật đến 17h00 ngày 05.10.2021, chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm.
Nếu sinh viên đã hoàn thành thủ tục nhập học mà chưa có lớp vui lòng liên hệ Văn phòng Tuyển sinh và Truyền thông: 0234.3946997 hoặc 0934757511