Danh sách sinh viên Khóa 43 hệ chính quy đủ điều kiện xét tuyển vào học Lớp đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Luật và Luật Kinh tế nâng cao

Trường Đại học Luật thông báo Danh sách sinh viên Khóa 43 hệ chính quy đủ điều kiện xét tuyển vào học Lớp đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Luật và Luật Kinh tế nâng cao (sinh viên xem danh sách tại file đính kèm)
- Ngày 04/11/2019, Nhà trường sẽ thông báo lịch và nội dung đánh giá trình độ Tiếng Anh đầu vào;
- Thời gian đánh giá năng lực (dự kiến): Chủ nhật, ngày 10/11/2019.
Lưu ý: Sinh viên đã đăng kí dự tuyển nhưng không có tên trong danh sách thì liên hệ với Thầy Cát, ĐT: 0913244478, Email: cattd@hul.edu.vn
Trân trọng!