Danh sách sinh viên Khóa 43 hệ chính quy trúng tuyển vào học Lớp Tiếng Anh chuyên Ngành Luật và Luật Kinh tế nâng cao

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên Khóa 43 hệ chính quy trúng tuyển vào học Lớp Tiếng Anh chuyên Ngành Luật và Luật Kinh tế nâng cao.
Sinh viên trúng tuyển lưu ý:  Kế hoạch học tập của Lớp được triển khai từ Học kì 2, năm học 2019 - 2020; Lịch gặp mặt sinh viên trúng tuyển sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trân trọng!