Kế hoạch Triển khai các hoạt động sau nhập học Khóa 44 (áp dụng đối với thí sinh xét tuyển học bạ và tuyển thẳng)_Cập nhật 12/9/2020

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo Triển khai các hoạt động sau nhập học Khóa 44 (áp dụng đối với thí sinh xét tuyển học bạ và tuyển thẳng) cập nhật ngày 12/9/2020. Chi tiết sinh viên xem tại: http://hul.edu.vn/cong-tac-sinh-vien-mn/ke-hoach-to-chuc-sinh-hoat-dau-khoa-k44-dot-xet-tuyen-hoc-ba-_4748.html hoặc xem tại file đính kèm cuối thông báo.
Phòng Công tác sinh viên sẽ điểm danh làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện cuối học kì của sinh viên.
Tập tin đính kèm: