Thông báo điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) vào đại học chính quy năm 2020

Trường đại học Luật, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ).

Để tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển, thí sinh click vào link sau: http://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyen (chọn đợt xét tuyển bổ sung đợt 1)
Lưu ý: Thí sinh nhập họ tên hoặc CMND để tra cứu kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.