Thông báo điểm trúng tuyển đợt bổ sung theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào đại học chính quy năm 2020

1. Điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2020 bằng phương thức xét điểm thi TN THPT (đợt bổ sung)
- Ngành Luật: 17,5 điểm
- Ngành Luật Kinh tế: 16,25
2. Tra cứu kết quả xét tuyển
     Để tra cứu kết quả xét tuyển, thí sinh click vào link sau: http://dkxt.hueuni.edu.vn/ (chọn phương thức tuyển sinh là Xét điểm thi TN THPT, đợt xét tuyển là Bổ sung đợt 1)
     Lưu ý:
     - Thí sinh nhập họ tên hoặc SBD hoặc CMND để tra cứu kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.
     - Thời gian làm thủ tục nhập học: Thứ Ba, ngày 27/10/2020 (Thí sinh sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển tại trường khi đến làm tủ tục nhập học).
      - Đối với những thí sinh trúng tuyển đợt này nhưng chưa nộp Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 về thì khi đến làm thủ tục nhập học nhớ mang theo Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để trường kiểm dò điểm và nộp giấy này cho trường.