Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển đại học hình thức VLVH, liên thông đại học, đại học bằng thứ hai đợt tháng 5 năm 2020 tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 12 tháng 02 năm 2020 Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ban hành thông báo về việc tuyển sinh đào tạo các hình thức VLVH, liên thông đại học hệ VLVH, liên thông đại học hệ chính quy, đại học bằng thứ hai hệ chính quy đợt tháng 5 năm 2020 đào tạo tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Thời gian vừa qua, do thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid 19 nên thí sinh không có đủ điều kiện hoàn thành hồ sơ đăng kí dự tuyển. Để tạo điều kiện cho thí sinh tiếp tục đăng kí dự tuyển, Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển như sau:

  • Hạn cuối nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển: ngày 30 tháng 5 năm 2020;
  • Thời gian xét tuyển hoặc thi tuyển: ngày 14 tháng 6 năm 2020
------------------------------------------------------------------------
Liên hệ tư vấn
Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Luật, Đại học Huế
🏫 Địa chỉ:  Đường Võ Văn Kiệt, P. An Tây, TP. Huế
💻 Website: https://hul.edu.vn - http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn/
💻 Email: tuyensinh@hul.edu.vn
📞 Điện thoại: 0234. 394. 6997 - 0934.75.75.11
💻 Facebook: Đại học Luật Huế - https://www.facebook.com/hul.edu.vn/