Thông báo kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển thẳng

Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển thẳng cụ thể như sau:
Thời gian, thủ tục xác nhận nhập học: Trường Đại học Luật sẽ có thông báo cụ thể sau.