Thông báo Lịch sinh hoạt đầu khóa và Lịch học kì 1 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên chính quy Khóa 44 (nhập học từ ngày 13/10 - 18/10/2020)

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo Lịch sinh hoạt đầu khóa và Lịch học kì 1 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên chính quy Khóa 44 trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi TN THPT nhập học từ ngày 13/10 - 18/10/2020 như sau:
- Sinh viên bắt đầu đi học từ ngày 19/10/2020
- Lịch sinh hoạt đầu khóa xem tại: http://hul.edu.vn/.../thong-bao-nghi-hoc-ngay-14-15-10...
- Thời khóa biểu Học kì 1, năm học 2020 - 2021 xem tại: http://www.hul.edu.vn/.../thoi-khoa-bieu-khoa-44-he-dao...
- Danh sách phân lớp xem tại: http://www.hul.edu.vn/.../danh-sach-phan-lop-khoa-44-dot...