Thông báo tuyển sinh cao học Luật Kinh tế đợt 1 năm 2019 của trường Đại học Luật, Đại học Huế

1. Đối tượng tuyển sinh:

1.1  Ngành phù hợp: Luật học, Luật Kinh tế, Luật Kinh doanh, Luật Quốc tế, Luật Thương mại quốc tế.

1.2  Ngành gần: Điều tra trinh sát, Điều tra hình sự, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Kỹ thuật hình sự, Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, Quản lý nhà nước, Chính trị - Luật của các cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Hành chính, Học viện Chính sách và phát triển, Đại học Vinh, hành chính học.

2. Môn thi:

- Môn cơ bản: Lý luận Nhà nước và pháp luật

         - Môn cơ sở: Luật thương mại

         - Môn Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật

3. Đăng ký dự thi và địa điểm thi tuyển:

- Tại Huế: Trường Đại học Luật

                 Địa chỉ; Phường An Tây, thành phố Huế (ĐT: 0234 3935665 hoặc 0933906555)

- Tại Quảng Trị: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

                 Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị (ĐT: 0233 3560661)

- Tại Kon Tum: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

                 Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng, tỉnh Kon Tum (ĐT: 0260 3913029)

- Tại Buôn Ma Thuột: Trường Đại học Buôn Ma Thuột

                 Địa chỉ:  298 Hà Huy Tập, Tân An, Buôn Ma Thuột (ĐT: 0935696689)

- Tại Gia Lai: Ban Đào tạo Vừa làm vừa học - Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

                 Địa chỉ: số 126 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (0989687910).

              4. Thời gian hộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 14/3/2019

5. Thời gian thi tuyển: Ngày 6,7 tháng 4 năm 2019

   Chi tiết xem trên thông báo tuyển sinh tại trang web của trường: hul.edu.vn hoặc tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn