Thông báo về thời hạn bổ sung hồ sơ nhập học đối với sinh viên chính quy Khóa 44

Trường Đại học Luật thông báo đến sinh viên chính quy Khóa 44 về thời hạn bổ sung hồ sơ nhập học như sau:
- Hạn cuối bổ sung giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ nhập học: trước 17h00, ngày 05/11/2020
- Địa điểm nộp hồ sơ bổ sung: Văn phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Luật, Đại học Huế
Địa chỉ: Nhà A, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP. Huế
Sau thời hạn trên sinh viên không bổ sung hồ sơ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh. Trân trọng!