Thông báo về thời hạn cuối cùng nhập học dành cho sinh viên Khóa 45 xét tuyển học bạ và xét tuyển thẳng (Tuyển sinh năm 2021)

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo về thời hạn cuối cùng làm thủ tục nhập học dành cho sinh viên Khóa 45 xét tuyển học bạ và xét tuyển thẳng (Tuyển sinh năm 2021) như sau:
- Hạn cuối làm thủ tục nhập học: 17h00 ngày 22/8/2021
- Chi tiết về hướng dẫn nhập học trực tuyến xem tại: http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn/