Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (điểm sàn) vào các ngành đào tạo của Nhà trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 cụ thể như sau:
Lưu ý: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là mức điểm tối thiểu thí sinh phải đạt được để đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Luật. Mức điểm trên áp dụng với thí sinh thuộc khu vực 3 và không ưu tiên.