Trường Đại học Luật Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 2 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ)

Trường Đại học Luật, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 2 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) như sau:


     Để tra cứu kết quả xét tuyển, thí sinh có thể vào mục Kết quả xét tuyển/ Tra cứu kết quả xét tuyển 2019  trên cổng thông tin tuyển sinh này ) hoặc click vào link sau: http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionResult để tra cứu kết quả xét tuyển.
     Thí sinh nhập họ tên hoặc số CMND để tra cứu kết quả xét tuyển. Nếu thí sinh trúng tuyển thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.
      Thí sinh lưu ý: sau ngày 09/8/2019 Nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.
Tập tin đính kèm: